Teollisuus

Helsingin yliopisto (Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talo)

Helsingin yliopiston Viikin kampus on biotieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä. Viikin kampuksella työskentelee lähes 1900 ihmistä, ja opiskelijoita kampuksella on yli 6000. 

Helsingin yliopiston Viikin kampus otti käyttöönsä Ecowec-hybridivaihtimen huhtikuussa 2016. Helsingin yliopistolla tuotetaan kuumaa höyryä laboratoriota ja meijerituotantoa varten. Tämä kuuma höyry käytetään eläinlääke- ja elintarviketieteiden vaatimiin pesuihin, joissa desinfioidaan ja steriloidaan käytetyt instrumentit. Kuuma höyryvesi on aiemmin jäähdytetty kylmällä vesijohtoverkoston vedellä ennen höyrylauhteen johtamista viemäriin, joka on aiheuttanut merkittävän vesimaksun kiinteistölle ja energiahukan, jota ei ole hyödynnetty aiemmin.

Ecowec-hybridivaihtimessa yli 100 °C höyrylauhde jäähdytetään ilmanvaihtoverkoston kierrolla ja käyttöveden lämmityksellä noin 20 °C:een ennen sen johtamista kiinteistön viemärijärjestelmään. Järjestelmän hyötyinä säästetään kaukolämmön ostoenergiassa ja kylmää vesijohtovettä, joista on aiheutunut aiemmin merkittävä kustannus energia, vesi- ja jätevesimaksuina. 

Helsingin yliopisto on tyytyväinen Ecowecin tuomaan energian ja vedensäästöön. Yliopiston huoltohenkilökunta uskoo Ecowecin sopivan myös moniin muihin Helsingin yliopiston kiinteistöihin ja myös muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Ecowec-hybridivaihdin kilpailee kannattavuudessa jopa uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkosähkön ja aurinkolämmön rinnalla. Höyrylauhteesta energiaa saadaan vuorokautta kohden reilu 1800 kW, joka vastaa usean sadan aurinkopaneelin tuottoa. Asennustilaa Ecowec vaatii vain noin 2-4 m², joka on merkittävä etu järjestelmän asennuksessa.

Vieritä ylös